links for 2009-09-25

  • ”De vill ha rätten att ge ut boken, i alla tänkbara format, pocket, ljudbok et cetera men utan motsvarande skyldighet att faktiskt göra det. Om de alltså inte skulle känna för att göra en pocket så småningom måste författaren i stället hitta ett annat förlag som är berett att köpa pocketrätten av Bonniers. Pengar som författaren såklart inte får någon del av. copegus price 200 mg Lägg till detta hanteringen av den digitala marknaden, där Bonniers ville köpa rätten till alla upptänkliga, nu och i framtiden existerande, digitala format för evig tid. För denna digitala livegenskap vill de betala 11 procent av nettointäkten.
    Som författarförbundet redan gjort kan detta jämföras med de 63 procent av intäkterna som Google Books lovar författare, eller varför inte bara med de 24 procent som är standard för vanliga böcker. Så småningom backade Bonniers från det livslånga till, i internetvärlden obetydligt kortare, sju år.”
  • ”Yep, he loves you so much that he has sent his team of goblins out to register your Brands in Public company page for you, fill it with scraped content (blog posts, tweets, Google News, Trends, etc) and then lock it down so that you have absolutely no way to touch or control it. Unless you pay him.
    Four hundred dollars. A month.
    Wow. I’d personally like to welcome Seth Godin to the world of brandjacking and hostage taking. I didn’t know you had it in you.”
  • ”A Place Page is a webpage for every place in the world, organizing all the relevant information about it. By every place, we really mean *every* place — there are Place Pages for businesses, points of interest, transit stations, neighborhoods, landmarks and cities all over the world.”
  • Fantastisk changelog med shout outs till alla som kommit in med önskemål.

links for 2009-09-23