links for 2008-10-12

 • * Tidningarna måste våga välja ännu hårdare och renodla sin profil
  * Tidningarna måste – på allvar – lyssna och interagera med sina viktigaste målgrupper
  * Tidningarna måste våga skilja mer på papper och digitala medier och utnytja de unika styrkorna i respektive kanal
  * Tidningarna måste bli mycket öppnare för möjligheterna att arbeta journalistiskt i andra former än de traditionella, artikelbaserade
  * Tidningarna måste vara mer innovativa och lyhörda för bra idéer hos andra, såväl journalistiskt som när det gäller affärsmodellerna.
  (tags: journalistik)
 • ”Wouldn't it make sense to build all of the back story into a wiki on the topic, and to make it the responsibility of the reporter to update the wiki whenever something new happens? And once the wiki is created, why not make it available online, linked in the printed and online versions of the story, so a reader can get a summary of all the background the paper possesses, not just whatever the reporter considers relevant to the current story.”
 • (tags: sport ekonomi)