Guardian: Why I have serious doubts about the ‘citizen reporters’

best place to buy accutane Guardian: Why I have serious doubts about the ‘citizen reporters’

Jag tycker att det finns mycket feltnkt i John Naughtons artikel i Guarian men den visar samtidigt tydligt rdslan och okunskapen, eller kanske snarare den mentala lsning, som finns hos mnga journalister som har en bild av sig sjlva som viktigare